Bijeenkomst GOW! Community, online via teams

  1. stand van zaken GOW proeftuin project

Inventaristaie van de neiuwe gezichten; rapportages worden gemaakt, hier wordt kritisch naar gekeken; budgetten voor ontwerpplan wijk en realisatie experience centra zijn beschikbaar nu; er wordt gewerkt aan een website mbv de gezamelijke google-drive met projectinformatie

  1. stand van zaken per wijk

het eiland, sneek – start analyse-fase 

de greiden, heerenveen – contact met de bewonersvereniging, plan van aanpak wordt gemaakt.

ten post – in afwachting energie-besluit gemeente

bargeres, emmen – nog in de kennismakingsfase

  1. circo track

gratis demo voor alle gow deelnemers, waarin ze leren over circulariteit in  productie. daarno wordt de circo track ook toegepast op de wijken,

  1. experience center 

in de experience centers worden producten/diensten vanuit GOW partners aangeboden, er wordt een stakeholderanalysse uitgevoerd om te kijken welke producten en diensten er beschikbaar zijn en welke relevant zijn om aan te bieden.

  • per wijk, fysiek (deelnemers GOW presenteren; communicatiemiddel voor gemeente/woningcorporatie), online, website, bewonerparticipatie (wat wil de wijk)
  • stakeholders experience center

bewoners van de wijk (eigenaren, huurders), gemeente (contact met de inwoner), woningcorporatie (contact met de huurders)